שיטות תשלום

אפליקציות תשלום (תשלום מראש):

BIT, Pay Box, Pepper Pay

כרטיסי אשראי (לא כולל דיינרס)
PAYPAL

secure payment logo.jpg

* הערה: המידע הנ"ל הינו חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. בכל במקרה של אי התאמה מכל סוג שהוא, הכתוב בדף התקנון הוא הקובע.